Poetika vs. Politika lesa: Michal L. Hořejší, Radek Štěpánek

Politika vs. Poetika. Les, Šumava, příroda – společná témata, nazíraná ovšem ze dvou zcela odlišných pohledů. Dva mladí spisovatelé mající vztah k jižním Čechám představí ve vile svou aktuální tvorbu.


POLITIKA LESA – Debata o Národním parku Šumava v letech 1991-2010 / Michal L. Hořejší 
Ekologická témata bývají ze strany mocných vnímána jako dobrá příležitost k navození dojmu, že naše spory neplynou z toho, co zastáváme, ale z toho, kým jsme. Přesvědčení, že ten, kdo s vámi nesouhlasí, je někdo „cizí“, vede k účinnému štěpení společnosti. A v takové společnosti se pak dobře provozuje politika založená nikoli na programu, nýbrž na potvrzování identity. Říká se jí populismus.
Autor knihy ukáže, jaký je vztah mezi sporem o „šumavského kůrovce“, reakcemi na loňský požár v Českém Švýcarsku, mediálním obrazem migrace, motivem „bruselského diktátu“, Milošem Zemanem, Václavem Klausem či hlubockým senátorem Tomášem Jirsou.

 POETIKA LESA – environmentální lyrika / Radek Štěpánek 
Rodilý Prachatičák Radek Štěpánek je v našem literárním terénu považován za průkopníka environmentální poezie. Společně s dalšími básníky (např. Jonáš Zbořil, Jan Škrob) se mu totiž podařilo na sklonku druhé dekády tohoto století revidovat zastaralý slovník přírodní lyriky a vdechnout jí tak nový život, který do své tvůrčí optiky zahrnuje nové klimatologické vidění včetně environmentálního žalu.
Přečte ze sbírek Eroze, Tání a Vichřice. Tento triptych tvoří v kontextu soudobé české poezie velmi ojedinělé a vzájemně propojené dílo, jehož dominantním tématem je skrze environmentální cítění nacházet v existenčně rozbitém světě duchovní je
dnotu.

 

Informace o akci

Kralova vila

Datum: 18.3. 2023

Čas: 18:00

Vstupné: dobrovolné

Kalendář google

Exportovat iCal

Mohlo by vás zajímat

Translate »