Seminář: Kdo si hraje, nezlobí

 

Seminář je vhodný pro učitele MŠ, 1. st. ZŠ, vychovatele, asistenty pedagoga.

 Seminář je praktický a metodický.
Zaměřuje se na hry a techniky, kterými lze zvládnout problémové chování dětí/žáků (zvládání agresivity, hyperaktivity, nesoustředěnosti aj.).
Nabízí hry a cvičení, které pomáhají k rozvoji soustředění, pozornosti, tvořivosti a prosociálního chování.
Hry jsou zaměřené na děti/žáky s postižením i na děti/žáky talentované (gradované úlohy).
Diskuse, reflexe zkušeností.
Seznámení s doporučenou literaturou, zdroji, zásobníky her.
Cena: 1.100,- Kč / 4 vyuč.h. / v ceně kurzovné, osvědčení, káva, čaj

Informace o akci

KreBul

Datum: 26.4. 2024

Čas: 10:00

Vstupné: 1100,-

Koupit online

Kalendář google

Exportovat iCal

Mohlo by vás zajímat

Translate »