Bozkovského dům

Renesanční měšťanský dům čp. 184, nazývaný Bozkovského, se nachází na jižní straně Velkého náměstí v Prachaticích na nároží Velkého náměstí a ulice Solní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jedná se o třípodlažní stavbu s valbovou střechou původně pocházející z 1. poloviny 16. či konce 15. století. Hlavní průčelí do náměstí je zvýrazněno krátkým úzkým křídlem vystupujícím do náměstí s loubím o dvou polích renesanční křížové hřebínkové klenby v přízemí a trojicí arkýřů na kamenných krakorcích v úrovni patra (čelním a dvou bočních).

Do roku 1570 budova sloužila jako radnice. Přízemní část domu do Solní ulice v 16. století sloužila jako masné krámy. V letech 1882 – 1885 v domě sídlila česká škola. V poslední čtvrtině 19. století zřídila majitelka Marie Hrbková ze třinácti masných krámů v přízemí kavárnu. Aktuálně je v přízemí domu také provozována cukrárna s kavárnou, prostory v prvním patře jsou užívány jako obřadní síň. Ve druhém patře je od roku 2001 umístěno Kulturní centrum Otto Herberta Hajeka se stálou expozicí děl tohoto světoznámého moderního sochaře a malíře a čestného občana města Prachatice.

Dům dominuje jižní straně Velkého náměstí a tudíž má zásadní urbanistický význam. Rovněž svojí výtvarnou kvalitou, hmotovou skladbou, architektonickým rozvrhem a hodnotou stáří svých prvků patří k nejhodnotnějším objektům Městské památkové rezervace Prachatice.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Velké nám. 184, Prachatice I, 383 01 Prachatice

tel: 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »