Dům č.p. 11 Velké náměstí

Dům čp. 11 se nachází na severní straně Velkého náměstí. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Dům je gotického původu, jeho dnešní půdorysný rozsah zahrnuje dvě spojené úzké gotické budovy. Rozsáhlou renesanční přestavbou prošel okolo roku 1570, renesanční podoba se ve velkém rozsahu zachovala v přízemí. Roku 1837 byl dům zvýšen o třetí podlaží, nyní je tak třípodlažní zastřešený sedlovou střechou se dvěma vikýři se sedlovou stříškou.

Uliční průčelí nese klasicistní podobu z 19. století. Restaurátorský průzkum v roce 2001 odhalil, že na průčelí nejsou dochovány historicky hodnotnější omítky či nátěrové vrstvy. Průčelí je čtyřosé, přičemž pravá část přízemí a prvního patra mírně předstupuje, možná jde o dodatečně podezděný původní arkýř.

Vestibul obsahuje zdobný plochý štukový strop z 19. století a klenbu v zadní části. Tento empírový strop je členěn profilovanými štukovými lištami do polí s polychromovanými andílčími a lvími hlavami uprostřed centrálních štukových kruhů. Prodejní prostor v přízemí je zastropen dřevěným stropem s výrazně profilovanými trámy a krycími lištami. Vedlejší, veřejnosti nepřístupná, místnost s oknem do náměstí je zaklenutá a bohatě zdobená renesanční dekorativní výmalbou, zahrnující podél hřebínků klenby pásky s listovým ornamentem a čtyřlistou růží ve středu, na spodní části stěny dva různé renesanční šablonové vzory zakončené páskem s ornamentem.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3

tel: 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

 

width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen>

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »