Dům č.p. 34

Měšťanský dům č.p. 34 se nachází na nároží Kostelního náměstí a Křišťanovy ulice, naproti kostelu sv. Jakuba Většího. Jeho vlastníkem je fyzická osoba.

Dvoupatrový dům bez dvorku měl původně renesanční obvodovou atiku zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem uprostřed atiky na straně do dnešního Kostelního náměstí, což je patrné z malovaného střeleckého terče z doby před rokem 1834. Toto původní řešení zastřešení, v době renesance v Prachaticích typické, bylo, shodně s většinou prachatických domů, po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, nahrazeno klasickou, zde vzhledem k nárožní poloze valbovou, střechou.

Barokně upravené průčelí na Kostelní náměstí je tříosé, v úrovni přízemí jsou ve střední ose dveře v jednoduchém klasicistním kamenném ostění. V úrovni prvního patra mezi prvním a druhým oknem od nároží je vymalován barokní obraz korunovace Panny Marie (Madony) s adorujícími andílky po stranách v obdélníkovém štukovém rámu s listovým motivem. Pod obrazem a také u jeho horního okraje je na fasádě vyveden letopočet 1649 vážící se ke zhotovení obrazu.

Současný barokní výraz fasády byl obnoven při rekonstrukci v roce 1994.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Kostelní náměstí

Křišťanova 34

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »