Dům č.p. 63

Renesanční měšťanský dům č.p. 63 se nachází v Křišťanově ulici. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Nenápadný jednopatrový dům z druhé poloviny 16. století v řadové uliční zástavbě. Od obnovy po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, zastřešený sedlovou střechou s hřebenem podél ulice. Okapově orientovaná sedlová střecha nahradila původní, v Prachaticích typické, renesanční řešení zastřešení s atikou zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem v atice.

Na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu omítek pokrývá uliční průčelí hrubá rustikální omítka zemité barvy kopírující nerovnosti zdiva, doplněná po obou stranách nárožní pásovou bosáží vyrýsovanou v hlazené omítce a polychromovanou šedě a lomeně bíle. Okna původně měla od renesančního stavitele pravděpodobně kamenná ostění s návaznou kletovanou šambránou. Tyto prvky se však nedochovaly a jako celek nebyly rekonstruovány, také z důvodu nepůvodnosti nynějšího rozvržení okenních otvorů pocházejícího zřejmě z klasicistní přestavby. Okna nyní lemují omítkové kletované šedě polychromované šambrány nepatrně předstupující před plochu okolní rustikální omítky.

V přízemí vpravo je hodnotný renesanční masivní kamenný bosovaný portál z dioritu, ve vrcholu na klenáku s tesanou kartuší nesoucí plastickou dataci 1581, značku „MAP“ (Mathes Pecovský), ve které písmeno „A“ je protnuto křížkem, a heraldický pětilistý květ růže (symbol Rožmberků). U oblouku portálu vrat jsou pod novou omítkou zachovány fragmenty původních renesančních omítek.

V 16. století v domě býval pivovar. V interiéru je dochována renesanční dispozice zaklenutého přízemí s příčnou síní a pravým průjezdem se špalíčkovou dřevěnou dlažbou do dvora. Sklep s kamennou valenou výsečovou klenbou zasahuje příčně pod ulici.

                   

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »