Heydlův dům

Renesanční měšťanský nárožní dům č.p. 29 se nachází na Kostelním náměstí v sousedství kostela sv. Jakuba Většího. Je ve spoluvlastnictví fyzických osob.

Jedná se o jednopatrový dům bez dvorku s gotickým jádrem přestavěný renesančně po roce 1540 a dále upravovaný v klasicismu. Na domě se dochovalo původní renesanční řešení střešní části s atikou ukončenou cimbuřím a bohatá renesanční sgrafitová výzdoba fasády, která zahrnuje jak psaníčková, tak rovněž figurální a ornamentální sgrafita. Cimbuří je zdobeno portréty různých osob, na zbývající ploše atiky pod ním je pás portrétů prokládaných rostlinnými motivy. Pod atikou je pás sgrafitových figurálních kompozic s nahými postavami, zleva doprava: v prvním poli souboj dvou mužů, jednoho s mečem a štítem proti druhému s kyjem, zezadu přibíhá třetí muž; ve druhém poli muž s kyjem vyhání ženu; ve třetím poli muž ubíjí ženu ležící na zemi; ve čtvrtém poli muž s kyjem a další muž s vidlicí dorážejí na jezdce na koni; v nárožním pátém poli boj několika mužů. Pás figurálního sgrafita je shora i zdola ohraničen výraznou plasticky profilovanou římsou a pokračuje i za rohem na stěně protilehlé kostelu sv. Jakuba dvěma výjevy, např. kočárem taženým koněm. Zbývající plochu hlavní průčelní fasády zdobí převážně psaníčkové sgrafito doplněné vedle okna u nároží obrazem muže s chlapcem, nad nímž je tabulka se jménem „HEYDL“. Průčelní fasáda obsahuje vjezdová vrata s kamenným portálem zaklenutým do půlkruhu, nad jehož vrcholem je ve sgrafitu vyveden květ růže. Informaci o době ukončení renesanční úpravy dává letopočet 1557 na fasádě. Okna jsou klasicistní, špaletová s vnějšími křídly v úrovni fasády, členěná šestitabulkově a osmitabulkově. Hlavní průčelí je horní úrovní vykloněno od svislé osy směrem do ulice, statiku domu zajišťuje nízký opěrný pilíř (skarp) uprostřed fasády a novodobě dále betonová injektáž základů a ocelová ztužidla.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou s cimbuřím a bohatou sgrafitovou výzdobou fasády, obsahující figurální, ornamentální i psaníčkové sgrafito, patří dům č.p. 29 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace.

                   

          

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Kostelní náměstí  28

 

 

Vzdálenost od centra Prachatic: 192 m

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »