Husův dům

Renesanční měšťanský dům č.p. 71, zvaný Husův, se nachází v Husově ulici na nároží s ulicí Věžní. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jedná se o původně gotický jednopatrový dům přestavěný renesančně ve druhé polovině 16. století do dosud dochované podoby s vysokou, pilastry členěnou, volutovou obvodovou atikou, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s výtokovým otvorem uprostřed atiky na straně do dnešní Husovy ulice, a bohatou výzdobou fasády převážně psaníčkovým sgrafitem, datovanou rokem 1555. Zajímavostí je jiné pojednání psaníček na průčelí do Husovy ulice a rohu ve Věžní ulici (nasvětlení zespodu) oproti většině plochy průčelí do Věžní ulice, kde jsou psaníčka nasvětlena shora. Psaníčkové sgrafito na průčelí do Husovy ulice navozuje dojem symetrického rozvržení ve skutečnosti asymetrické fasády s nepravidelně umístěnými okenními otvory.

V interiéru jsou cenné klenuté prostory, např. příčná síň v přízemí s hřebínkovou klenbou, v zadní části přízemí prostor s křížovými klenbami na střední sloupek. V patře místnosti s bohatou síťovou hřebínkovou klenbou či křížovými hřebínkovými klenbami. Sklepy jsou pod předním a středním traktem domu, valeně klenuté z kamene.

Dle tradice v domě bydlel v průběhu svých nedoložených studií na škole v Prachaticích Mistr Jan Hus. Roku 1826 zde byla městská škola, od roku 1966 byl dům sídlem Okresní lidové knihovny, následně (dosud) Městské knihovny Prachatice.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s obvodovou atikou a bohatou sgrafitovou výzdobou fasády psaníčkovým i figurálním sgrafitem patří dům č.p. 71 k historicky nejhodnotnějším objektům Městské památkové rezervace Prachatice.

              

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Husova 71, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Tel.: +420 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

Vzdálenost od centra Prachatic: 241 m

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »