Knížecí či Schwarzenberský dům

Nárožní dvoupatrový renesanční dům gotického původu, zvaný Knížecí či Schwarzenberský, se nachází v severozápadním rohu Velkého náměstí, ukončuje jeho severní uliční frontu. Vlastníkem domu je město Prachatice.

Prvním majitelem domu byl v 16. století prachatický rodák, právník a spisovatel Jakub Menšík z Menštejna, od něhož jej koupil Vilém z Rožmberka. V 18. a 19. století byl využíván jako sídlo vrchnostenských úředníků prachatického velkostatku. Název domu poukazuje na sídlo správy panství knížecích rodů Eggenberků a Schwarzenberků.

Boční západní strana domu je zdobena renesančními sgrafity z let 1570 – 1580, které znázorňují biblické, bitevní, lovecké, mravoučné a další alegorické scény. Sgrafita jsou opatřena (staro)německými nápisy. Vzorem řady výjevů byly zejména ilustrace německého dřevorytce Erharda Schoena (1491-1547). Tyto výjevy volně doplňují lovecké motivy, figury z vojenského prostředí či motiv slona, který se v době realizace sgrafitové výzdoby objevil v Praze na dvoře Rudolfa II. Habsburského, římského císaře a krále českého.

Novodobě byla sgrafita objevena až v roce 1889, když předtím byla skryta omítkou. Sgrafitová výzdoba je rozložena do pěti horizontálních pruhů, přerušených okny, z nichž každý je dále vertikálně členěn plnými pásky či pásy s rostlinným motivem na pole s jednotlivými výjevy.

V nejhořejším úzkém pruhu pod korunní římsou jsou zleva vyobrazeny polopostavy (horní části) mužů oddávajících se zábavě se ženami a pití. K tomuto ději se vztahují i nápisy pod postavami. V dalším poli stejného pruhu navazuje spodní část mužské postavy a části zadních koňských nohou s kopyty. Po jednom prázdném poli následuje sv. Jiří na koni, ubíjející kopím draka. Krajní pravá plocha u nároží má obsahovat několik osob u korunované osoby sedící na lišce, výjev se však dochoval jen fragmentárně.

Adresa / kontakt

Velké nám. 3, 383 01 Prachatice

tel: 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

 

Vzdálenost od centra Prachatic: 65 m

Mohlo by vás zajímat

Národní dům

Velké náměstí 9
Vzdálenost od centra Prachatic: 71 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »