Městská škola

Měšťanský dům č.p. 30 se nachází v pohledově exponované poloze severně u kostela sv. Jakuba Většího. Jeho vlastníkem je město Prachatice.

Jednopatrový dům byl vystavěn v pozdní gotice přistavěním k původní středověké kamenné městské hradbě z konce 14. století poté, co ve druhé čtvrtině 16. století bylo opevnění města zdokonaleno zřízením vnější – parkánové – hradební kamenné zdi se sedmi dělovými baštami rozmístěnými po jejím obvodu a původní středověká hradba tak ztratila svou hlavní obrannou funkci. Přistavění domu k hradební zdi je na východním průčelí do parkánu dobře patrné odskočením zdi pod úrovní parapetu oken patra. Šířka stěny v úrovni přízemí, obsahující středověkou hradební zeď, dosahuje cca 230 cm.

Ve střešní části po celém obvodu domu obíhá obvodová atika vrcholící cimbuřím s nárožními vížkami, zakrývající střechu spádovanou do středového úžlabí s původními výtokovými otvory v atice. Jde o původní renesanční řešení zastřešení, tehdy v Prachaticích typické, které bylo po zhoubném požáru města 13. dubna 1832, který poničil 137 městských domů, na většině prachatických domů nahrazeno klasickou podél ulice orientovanou sedlovou střechou. V reakci na požár města totiž prachatická městská rada nařídila zbořit mnoho renesančních štítů do ulice s následnou výstavbou požárních štítů mezi navazujícími domy s nově řešenými sedlovými střechami s hřebenem podél ulice.

Fasádu domu pokrývá světle žlutá, jen lžící stržená, hrubá omítka, vyjma ploch mírně předstupujících okenních šambrán, zaoblené neprofilované korunní římsy a plochy atiky, které jsou hlazené. Toto řešení je novodobou replikou původní gotické úpravy fasády.

Vstup do domu od kostela sv. Jakuba uvozuje tesaný pozdně gotický kamenný portál s překříženými výžlabky. Přízemní část obsahuje valeně klenuté prostory s výsečemi, patro je plochostropé.

Budova byla od 16. do 19. století užívána jako městská škola, přičemž v ní rovněž bydlel rektor školy. V návaznosti na to bývá budova nazývána Rektorský dům, případně Literátská škola.

Dochovaným renesančním stylem zastřešení s atikou, s cimbuřím, sgrafitovou výzdobou rizalitu a polohou těsně vedle kostela sv. Jakuba, v linii původní středověké hradby s dominantním významem v panoramatu městských hradeb a kostela sv. Jakuba, patří dům č.p. 30 k historicky nejhodnotnějším objektům městské památkové rezervace.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Tel.: +420 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

Vzdálenost od centra Prachatic: 259 m

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »