Muzeum Krajky

Renesanční měšťanský dům č.p. 178 se nachází v Poštovní ulici u Velkého náměstí. Jeho vlastníkem je fyzická osoba.

Až do roku 1933 byl součástí navazujícího nárožního domu č.p. 44 a převážně tvořil jeho hospodářské, zřejmě sladovnické a skladovací zázemí. Z obecných dějin města Prachatice lze usoudit na vznik domu po roce 1544, kdy bylo rožmberskou vrchností, v rámci obnovy města po velkém požáru roku 1507, povoleno založení východního bloku náměstí. Jižní zakončení tohoto nového bloku domů tvořil právě dům č.p. 44 včetně dnešního č.p. 178.

Prvním známým majitelem domu byl k roku 1585 zámožný měšťan Jeroným Strachotínský, tehdejší městský písař. Za třicetileté války dům patřil Zikmundu Weisenregnarovi, který jej před rokem 1654 prodal Františku Ferdinandovi Winklerovi. V následujícím období dům průběžně střídal majitele. V roce 1929 jej koupila Národní jednota Pošumavská v Praze, která jej roku 1933 rozdělila a nárožní část (dnešní č.p. 44) prodala Františku a Kristině Friedovým a vedlejší část s dnešním č.p. 178 prodala Václavu a Marii Těšínským.

Přízemí domu je částečně zapuštěno pod úroveň přilehlé ulice s novodobým vstupem z ulice venkovním kamenným schodištěm v prostoru mezi skarpy. Dům je výrazně nižší oproti navazujícím budovám č.p. 44 i č.p. 113. Oproti domu č.p. 44 , jehož byl původně součástí, jsou úrovně podlaží posunuta, na přízemí č.p. 44 navazuje patro č.p. 178.

Od roku 1999 je v domě mj. Muzeum krajky, představují historickou evropskou a českou ručně paličkovanou krajku, včetně užití krajky na oděvu. Součástí expozice jsou také historické potřeby pro paličkování, kolekce kovové krajky a ukázky stolování v Čechách v letech 1900-1940. Expozice je umístěna v cenných zaklenutých prostorách, které jsou v rámci muzea přístupné veřejnosti.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Poštovní 178, Prachatice

 tel: 

E-mail:

web.: krajkaprachatice.cz

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »