Nová radnice

Pseudorenesanční budova Nové radnice se nachází na západní straně Velkého náměstí v Prachaticích. Jejím vlastníkem je město Prachatice.

Postavení nové radniční budovy si vynutily na počátku 20. století neustále rostoucí potřeby úřednictva. Za tímto účelem byla v roce 1902 městem zakoupena od Městské spořitelny původní budova č.p. 4 v místě nynější Nové radnice.

Na jejím místě pak byla podle návrhu vídeňského architekta, profesora Antonína Schurdy, v roce 1903 postavena ve slohu německé novorenesance Nová radnice. Stavbu prováděl prachatický stavitel Rudolf Zobel a sgrafitovou výzdobu vídeňský akademický malíř Jan Viertelberger. Sochařské práce jsou od akademického sochaře Jiřího Leiseka z Vídně.

Význam nového sídla samosprávy zdůrazňuje jak nárožní věž, tak socha Prachaticie, patronky města, umístěná v nice na samém vrcholu štítu. Nárožní věž rovněž představuje náhradu za hodinovou věžičku Staré radnice, odstraněnou v roce 1884.

Architekt Anton Schurda budovu pojal jako protiváhu vedlejší renesanční Staré radnice. Proto je provedena také v kombinaci černo a šedobílých odstínů. Masivní podnož přízemí tvoří štukatérsky vytvořená bohatá bosáž imitující kamennou bosáž Staré radnice. Šedá barva napodobuje v renesanci typický místní stavební kámen – diorit (vyvřelina podobná žule).

Nad úrovní přízemí obsahuje celá fasáda bohatou sgrafitovou výzdobu, přičemž černobílá sgrafita jsou také odkazem na Starou radnici. Pod hlavní lunetovou římsou jsou poprsí postav, představujících některé druhy lidské činnosti. Zleva doprava to jsou: hvězdář (věda), kovář (řemeslo), kněz (duchovenstvo), žena (spravedlnost), voják (vojenství), rolník (zemědělství) a sochař (umění). Pod lunetami jsou v úrovni druhého patra na meziokenních pilířích vyobrazeny dvě ženské postavy. Levá symbolizuje ženu v domácnosti, tedy píli. Pravá zobrazuje šetrnost. Velký podélný obraz pod nimi představuje dopravu soli soumary po Zlaté stezce vyobrazením ozbrojenci chráněného různorodého průvodu, putujícího po Zlaté stezce z Pasova do Prachatic. Na věži pod hodinami je obraz, zobrazující předávání městských privilegií Prachaticím posly krále Václava IV. v roce 1382. Ozbrojenec na koni zde představuje zástupce vyšehradské kapituly komunikujícího s klečícím zástupcem městské obce.

Sochařskou výzdobu fasády představují v úrovni druhého patra plastika kupce symbolizujícího obchod, který přinesl městu bohatství, a plastika lancknechta – vojáka, znázorňujícího potřebu ochrany města i obchodní stezky. V úrovni střešní části pak jde o sochu Prachaticie, patronky a ochránkyně města, umístěnou v nice štítu. Tato socha drží svou pravou ruku ve výmluvném ochranitelském gestu nad městem.

Budovy, které mají dnes č.p. 2 a 3, sloužily po vzniku republiky potřebám státní správy na úrovni okresu – Okresní správa politická, Okresní úřad, Okresní národní výbor a od roku 1990 opět Okresní úřad. Od roku 2003 dosud jsou tyto prostory užívány jako sídlo Městského úřadu Prachatice a částečně jako prostory Městského divadla.

Adresa / kontakt

Velké nám. 3, 383 01 Prachatice

tel: 388 607 111

E-mail: urad@mupt.cz

Web.: www.prachatice.eu

 

Vzdálenost od centra Prachatic: 20 m

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »