Galerie Dolní Brána

Z historie Dolní brány:

Město Prachatice bylo ve druhé polovině 14.století opatřeno pásem hradeb, jejichž součástí byly i brány. Od roku 1376 je známa Horní brána, zvaná také Pasovská a Dolní brána, zvaná Písecká. Při dobývání města husitskými vojsky v roce 1420 byla Dolní brána poškozena a muselo dojít k její přestavbě. Další stavební úpravy následovaly v šestnáctém století, kdy  se kolem města vybudoval nový pás parkánové hradby s baštami na valu. Právě při budování valu získala stávající Dolní brána svou další vnější část – novou masivní čtyřbokou věž se širokým průčelím, završenou atikovým cimbuřím s nárožnými vížkami. Zde nyní sídlí Galerie. Horní brána byla v roce 1860 zbořena, Dolní brána se naštěstí dochovala v původní podobě dodnes.

V osmdesátých letech 20. století bylo rozhodnuto o rekonstrukci a novém využití této unikátní stavby. V srpnu roku 1984 byla v poměrně rozsáhlých prostorách Dolní brány slavnostně otevřena Galerie. Přesně podle myšlenky genia, který se vznáší nad  obrazem rožmberského jezdce v průčelí Dolní brány při vstupu do města: “Laudamus verteres, sed nostris utimur annis“ Staré chválíme, ale své době žijeme.

Současnost Galerie Dolní brána:

V přízemí Galerie se nachází  její prodejní část. V prodeji jsou zastoupena umělecká díla malířská, grafická, keramika, užitkové umění i šperk. Dvě horní podlaží Galerie Dolní brána jsou věnována výstavám. Výstavy se zde obměňují téměř každý měsíc, a tak  mohou návštěvníci zhlédnout výtvarné umění nejrůznějšího zaměření.

Výstavní prostory nadchly již mnohé významné a známé osobnosti. Josefa Sahulu (čestného občana města Prachatic), Roberta Vana, Jana Saudka, Olbrama Zoubka, Miloše Cicvárka, Michala Gabriela, Adolfa Zíku, Sáru Saudkovou, Janu Krausovou, Karla Rodena, Marka Brodského, Vlastimila Třešňáka, Toma Kůse, Jadrana Šetlíka a mnoho dalších.

Galerie Dolní brána je také vyhledávána hudebníky  a divadelníky pro svou nezaměnitelnou akustiku a atmosféru. Pořádají se zde komorní koncerty a večery poezie.

 

 

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Dolní brána 25, Prachatice I, 383 01 Prachatice

Tel.: +420 388 318 612

+420 731 102 844

E-mail: 

shettnerova@kisprachatice.cz

Web: Galerie Dolní Brána

Úřední hodiny:
Úterý: 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Středa: 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Čtvrtek: 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Pátek: 10:00 – 12:30, 13:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 15:00
Neděle: 9:00 – 15:00

Mohlo by vás zajímat

Muzeum krajky

Muzea a galerie, Rozhledny
Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 85 m
Galerie Neumannka

Galerie Neumannka

Muzea a galerie
Neumannova 161, 383 01 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 130 m
Translate »