Hrad Helfenburk

 

V roce 1355 stavbu hradu zahájili Rožmberkové na ochranu nedalekého města Bavorov. Jednalo se o čtyři bratry: Petra, Jošta, Oldřicha a Jana z Rožmberka. Povolení k stavbě dostali od Karla IV., šlo o ocenění jejich dobrých služeb. Doprovázeli Karla IV. na jeho korunovační cestě do Říma. Roku 1381 udělili nedalekému Bavorovu městská práva.

Po smrti Jana 1389 i jeho bratra Oldřicha, přešel hrad do vlastnictví Janova syna Jindřicha III. z Rožmberka. Ten patřil k odpůrcům vlády krále Václava IV. a byl členem Panské jednoty. Král se mu snažil v mezích možností škodit, údajně i za pomoci Jana Žižky.

Po jeho smrti měl hrad v držení jeho syn Oldřich II. z Rožmberka. Byl velmi mlád a jeho poručníkem byl Čeněk z Vartemberka. Ten se později obrátil na katolickou víru a v tomto duchu jej vychovával. Po potupné porážce před Táborem nechal na svých panstvích pochytat husitské kněze a nechal je uvěznit na svých hradech. Na Helfenburku prokazatelně dva zemřeli.

Po jeho smrti vládl syn Jindřich IV. z Rožmberka a posléze Jan II. z Rožmberka. Oba dva měli neustále potíže kvůli zadluženosti, o tu se postaral jejich otec, díky válečným nákladům. Hrad byl zastaven Přeškovi z Čestic. Ve smlouvě byl dodatek o volném vstupu do hradu od bývalých majitelů. Po jeho smrti byl hrad opět vyplacen.

 

Otevírací doba:

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

387 73 Krajníčko

 

Tel.: +420 724 724 747
E-mail: 

evicka.seberova@seznam.cz
Web: Helfenburk

Mohlo by vás zajímat

Kuklov

Hrady, Památky
Brloh 382 06 Brloh
Vzdálenost od centra Prachatic: 18,1 km

Vítkův Hrádek

Hrady
Přední Výtoň okres Český Krumlov
Vzdálenost od centra Prachatic: 83,1 km

Hrad Rožmberk

Hrady
Rožmberk nad Vltavou, okres Český Krumlov
Vzdálenost od centra Prachatic: 61,7 km

Dívčí kámen

Hrady
Křemže okres Český Krumlov
Vzdálenost od centra Prachatic: 35,4 km

Hrad Kašperk

Hrady
část obce Žlíbek 55, Kašperské hory
Vzdálenost od centra Prachatic: 49,2 km
Translate »