Muzeum venkovského života

Kromě zemědělské tématiky muzeum ukazuje tradiční řemesla, lidové slavnosti i prostý fakt, co vše lidé na venkově dokázali zužitkovat. Mladou generaci nabádá, že život na vesnici má smysl i v moderní době. Vítejte na statku.

Více informací naleznete na www.livamuzeum.cz

Adresa / kontakt

Předslavice 19, 387 01 Předslavice
Vzdálenost od centra Prachatic: 19,2 km

Mohlo by vás zajímat

Hrad Helfenburk

 

V roce 1355 stavbu hradu zahájili Rožmberkové na ochranu nedalekého města Bavorov. Jednalo se o čtyři bratry: Petra, Jošta, Oldřicha a Jana z Rožmberka. Povolení k stavbě dostali od Karla IV., šlo o ocenění jejich dobrých služeb. Doprovázeli Karla IV. na jeho korunovační cestě do Říma. Roku 1381 udělili nedalekému Bavorovu městská práva.

Po smrti Jana 1389 i jeho bratra Oldřicha, přešel hrad do vlastnictví Janova syna Jindřicha III. z Rožmberka. Ten patřil k odpůrcům vlády krále Václava IV. a byl členem Panské jednoty. Král se mu snažil v mezích možností škodit, údajně i za pomoci Jana Žižky.

Po jeho smrti měl hrad v držení jeho syn Oldřich II. z Rožmberka. Byl velmi mlád a jeho poručníkem byl Čeněk z Vartemberka. Ten se později obrátil na katolickou víru a v tomto duchu jej vychovával. Po potupné porážce před Táborem nechal na svých panstvích pochytat husitské kněze a nechal je uvěznit na svých hradech. Na Helfenburku prokazatelně dva zemřeli.

Po jeho smrti vládl syn Jindřich IV. z Rožmberka a posléze Jan II. z Rožmberka. Oba dva měli neustále potíže kvůli zadluženosti, o tu se postaral jejich otec, díky válečným nákladům. Hrad byl zastaven Přeškovi z Čestic. Ve smlouvě byl dodatek o volném vstupu do hradu od bývalých majitelů. Po jeho smrti byl hrad opět vyplacen.

V letech 1468 až 1472 bylo okolí hradu neklidné. Docházelo k sousedským sporům mezi Rožmberky a městy Písek, Sušice a Vodňany. Hrad nedoznal velké úhony, ale těmito spory trpěly okolní vesnice.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

387 73 Krajníčko

 

Tel.: +420 724 724 747
E-mail: 

evicka.seberova@seznam.cz
Web: Helfenburk

Mohlo by vás zajímat

Muzeum venkovského života

Zámek Kratochvíle – stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.

Na místě dnešního zámku původně stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka regentu rožmberského dominia a budovateli jihočeských rybníků Jakubu Krčínovi z Jelčan. Krčín zde postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že ho v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s deseti vesnicemi. Do současné podoby po vzoru italských vil nechal zámek vystavět Vilém z Rožmberka v letech 1583–1589, výstavbou pověřil vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna. Nejokázalejší místností zámku je velký přijímací zlatý sál. Reliéfní výzdobu patra vily a zámecké kaple provedl v letech 1588–1589 italský štukatér Antonio Melana. Autorem malířských prací na zámku z roku 1589 je Georg Widman.

Adresa / kontakt

státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice

 

Telefon: +420 388 324 380

Web: www.zamek-kratochvile.cz/cs

E-mail: kratochvile@npu.cz

Mohlo by vás zajímat

Muzeum venkovského života

Zámek Kratochvíle – stavba, která nemá v Čechách druhé poloviny 16. století obdoby. Je výrazem okázalé velkorysosti předního velmože království Viléma z Rožmberka. Ve své konečné podobě představuje jeden z klenotů stavitelského a  dekoračního umění doby renesance. Rozmarné zastavení ve shonu života. Kratochvíle je výzvou k nalézání klidu i k obnově duševních sil. Uposlechněme této výzvy a přemýšlejme o dávných vášních, dávných příbězích, neboť porozumíme-li jim, budeme lépe rozumět sami sobě.

Na místě dnešního zámku původně stával hospodářský dvůr nazývaný Leptáč, který v roce 1569 věnoval Vilém z Rožmberka regentu rožmberského dominia a budovateli jihočeských rybníků Jakubu Krčínovi z Jelčan. Krčín zde postavil nový dvůr, kolem něhož zřídil rozsáhlou loveckou oboru. Takto půvabně položený dvůr se rožmberskému vladaři zalíbil natolik, že ho v roce 1579 směnil s Krčínem za městečko Sedlčany s deseti vesnicemi. Do současné podoby po vzoru italských vil nechal zámek vystavět Vilém z Rožmberka v letech 1583–1589, výstavbou pověřil vlašského stavitele Baldassara Maggiho z Arogna. Nejokázalejší místností zámku je velký přijímací zlatý sál. Reliéfní výzdobu patra vily a zámecké kaple provedl v letech 1588–1589 italský štukatér Antonio Melana. Autorem malířských prací na zámku z roku 1589 je Georg Widman.

Adresa / kontakt

státní zámek Kratochvíle
Petrův Dvůr 9
384 11 Netolice

 

Telefon: +420 388 324 380

Web: www.zamek-kratochvile.cz/cs

E-mail: kratochvile@npu.cz

Mohlo by vás zajímat

Translate »