Parníkem po Lipně

 okruh „JIH“

Loď Adalbert Stifter odplouvá denně ve 12:30 a 15 hodin Lipna. V létě bude jezdit denně v 10, 12, 15 a 18:30 hodin. Parník zastaví ve Frymburku, jede na velký okruh, opět zastaví ve Frymburku a vrací se zpět do Lipna n. Vlt. Na požádání vám posádka lodi zastaví i v Přední Výtoni.

 Okruh: Lipno nad Vltavou – Frymburk

okruh „SEVER“

Na Lipně ale potkáte i výletní loď Vltava. V květnu jezdí většinou ve středu a v sobotu; v červnu také v úterý a v další vybrané dny (zkontrolujte plavbu vždy v plavebním řádu na webu provozovatele). V období letních prázdnin Vltava odpluje každý den z Lipna nad Vltavou přes Frymburk do vzdálenější části nádrže, zde pojede několik okružních plaveb mezi Černou v Pošumaví a Horní Planou a obráceně. Večer se opět vrátí přes Frymburk do Lipna nad Vltavou. Pokud je dostatek místa, loď Vltava přepravuje i jízdní kola.

 

Okruh: Horní Planá – Černá v Pošumaví a zpět.

Lipno Tour – z Horní Plané až do Lipna nad Vltavou, staví ve všech zastávkách, vhodné pro cyklisty.

 

 

 

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Přístav 71 38278, 382 78 Lipno nad Vltavou

 

Tel.: +420 380 736 053
         +420 731 410 800
E-mail: infocentrum@lipno.info

Web: Plavby parníkem

Vzdálenost od centra Prachatic: 65,6 km

Mohlo by vás zajímat

Translate »