Skalka

Výrazný skalní útvar s názvem Skalka se nachází v předměstské zástavbě Prachatic, cca 150 m od hradebního systému města, severovýchodně vedle budovy České pošty, s. p. Tvoří součást mohutné žíly křemene táhnoucí se v délce cca 3,8 km od Prachatic severovýchodním směrem až k bývalé křižovatce silnic Prachatice – Běleč – Těšovice. Skalka je viditelnou částí tohoto křemenného valu probíhající ve směru jihojihozápad – severoseverovýchod a vystupující v jižní části výrazně nad okolí, když zde dosahuje výšky cca 15 m, k severu postupně přecházející do úrovně terénu. Skalka je volně přístupná veřejnosti, je součástí oddechové nezastavěné plochy v rámci města a slouží jako vyhlídkový bod na část města Prachatice.

Protože Skalka představuje nejvyšší bod okolí historického jádra města, byla v minulosti používána pro vojenské účely. V listopadu 1420 ze Skalky velel dobývání města Jan Žižka z Trocnova. Na počátku třicetileté války, v září 1620, odtud řídil obléhání města císařský generál, hrabě Buquoy.

Pro Skalku byl původně v historických podkladech vždy používán název Skalka. V roce 1905 došlo k přejmenování na Schiller – Felsen (Schillerova skála) a na Skalku byla umístěna plaketa a dvě desky. Následně v roce 1918 se započalo užívat označení Žižkova skalka, aniž by však bylo toto kodifikováno. Správným názvem popisovaného útvaru tedy je pouze Skalka.

rvní zmínky o Dubu spadají do let 1274. Původně na místě dnešního zámku stávalo tvrziště, později tvrz, hrad a teprve pak zámek – v průběhu let mnohokrát přestavovaný.

Jedním z prvních majitelů je uváděn Jan z Dubu, ale o něm se mnoho zpráv nedochovalo. Mnohem více zpráv je o rodu Dubských z Třebomyslic, který sídlil na Dubu v 1.polovině 15.století. Rod Dubských z Třebomyslic byl významný český rod, který za krále Václava IV. a později Ladislava, získal velké majetky převážně na Moravě, a proto nakonec prodal Dub a přesídlil úplně na Moravu. Potomci tohoto hraběcího rodu dodnes vlastní zámek Lysice na Moravě.

Dalším významným rodem, sedícím na Dubu, byl rytířský rod Boubínských z Újezda. Z tohoto rodu vynikal zvláště Petr Boubínský, který byl členem družiny skvělého Viléma z Rožmberka. Rytíř Petr Boubínský byl nesmírně charismatický muž, který požíval důvěry Viléma z Rožmberka, doprovázel ho na cestách, honech a slavnostech, ale byly mu svěřovány i diplomatické úkoly. Byl např. mezi vyvolenci, kteří jednali o polskou korunu pro rakouský císařský dvůr, kdy Vilém z Rožmberka svojí výmluvností získal polskou korunu takřka pro sebe.

Prvními dochovanými pozůstatky po předchozích majitelích jsou dva  alianční znaky Říčanů a Hodějovských (nad oknem východního křídla a u krbového ostění v hale). Pavel Kavka z Říčan byl jedním ze zemských správců za stavovského povstání proti Habsburkům v letech 1618 až 1620. Po porážce na Bílé hoře sice nebyl popraven, jelikož nestál na špičce odboje, ale byl uvězněn na hradě Zbiroze a veškerý majetek mu byl zkonfiskován. Teprve když v roce 1622 jeho manželka, rozená Anežka Hodějovská z Hodějova, vyplatila čtvrtinu hodnoty statku, byl Dub převeden na její jméno. Po složení dalšího finančního obnosu byl i Pavel Kavka osvobozen, ale jeho zdraví bylo útrapami věznění tak podlomeno, že za necelý rok po svém propuštění umírá.

 

Více zde: https://zamekdub.webnode.cz/news/historie/

Adresa / kontakt

Mohlo by vás zajímat

Sluneční hodiny

Malé náměstí, Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 305 m

Skalka

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 718 m

Muzeum krajky

Poštovní 178 Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 86 m

Libín

Prachatice
Vzdálenost od centra Prachatic: 6,0 km
Translate »